Klinička psihologija, 4 (2011), 1-2, 41-58


Pregledni članak

Nezadovoljstvo tijelom u adolescenciji


Inja Erceg Jugović - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.41-58).pdf


Sažetak
Slika tijela subjektivna je reprezentacija vlastitog tjelesnog izgleda koja odražava percepciju, mišljenje i osjećaje osobe vezane uz njezino tijelo. Važnost slike tijela posebno se ističe kada ona biva narušena ili iskrivljena tijekom rasta i razvoja te kada počinje stvarati probleme u različitim područjima funkcioniranja pojedinca, od emocionalnog, preko kognitivnog do bihevioralnog. U okviru ovog rada učinjen je pregled istraživanja nezadovoljstva tijelom kao jednog od poremećaja slike tijela koji je posebno izražen tijekom adolescencije, razdoblja mnogobrojnih i drastičnih tjelesnih promjena. Iako je nezadovoljstvo tijelom kod adolescentnih djevojaka, zbog svoje učestalosti postalo gotovo normativno u zapadnim kulturama, njegova zastupljenost nije zanemariva ni kod adolescentnih mladića, kod kojih se zaokupljenost mišićavošću tijela i primjena strategija za njegovim dostizanjem ističu kao važna pitanja vezana uz njihovu sliku tijela. Brojni su čimbenici koji utječu na nastanak i održavanje nezadovoljstva tijelom, a u ovom je radu dan osvrt na pojedine razvojne i socijalne čimbenike, poput vremena pubertalnog sazrijevanja te roditeljskog i vršnjačkog utjecaja. Na kraju rada prikazane su i tehnike procjene nezadovoljstva tijelom.

Ključne riječi
slika tijela, nezadovoljstvo tijelom, adolescencija, vrijeme pubertalnog sazrijevanja, roditeljski utjecaj, vršnjački utjecaj, tehnike procjene nezadovoljstva tijelom© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com