Klinička psihologija, 9 (2016), 2, 217-238


Izvorni znanstveni članak

Što ustvari ispituje Test očiju? Neke metodološke teškoće ispitivanja teorije uma Testom očiju


Bruno Barać - Dom za djecu “Maestral”, Split
Anita Vulić-Prtorić - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar

https://doi.org/10.21465/2016-KP-2-0002

Puni tekst (hrvatski, str.217-238).pdf


Sažetak
Test čitanja misli iz očiju (Reading the Mind in Eyes Test – RMET, Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste i Plumb, 2001) ili kraće Test očiju jedan je od najčešće korištenih mjernih instrumenata za procjenu teorije uma u odraslih i to kako u istraživanjima, tako i u kliničkoj praksi. No, koliko god bio popularan, rijetki su radovi u kojima se navode psihometrijski pokazatelji za taj test. Stoga su u ovom radu postavljena dva glavna cilja: provesti analizu podataka iz dosadašnjih istraživanja u kojima se navode psihometrijski pokazatelji ovog testa, i usporediti ih s psihometrijskim karakteristikama dobivenim u uzorku ispitanika u našoj populaciji. U istraživanju je sudjelovalo 97 ispitanica, studentica psihologije u Zadru. Osim Testa očiju korišten je Zadatak kratke priče (SST), kojim se ispituje kognitivna teorija uma, te Upitnik empatije (EPQ–IVE/A) i Torontska skala aleksitimije (TAS–20). Podaci iz dosadašnjih istraživanja upozoravaju na brojne teškoće u konceptualizaciji Testa očiju, a analiza rezultata ispitivanja u našem uzorku nije doprinijela boljem razumijevanju predmeta mjerenja ovog testa. Osim niske pouzdanosti i upitne faktorske strukture, utvrđeno je da ne postoji povezanost s mjerama empatije i aleksitimije, te drugog aspekta teorije uma mjerenog Zadatkom kratke priče (SST). S obzirom na to da je do danas Test očiju zauzeo važno mjesto u procjeni interpersonalnog funkcioniranja, te sposobnosti prepoznavanja emocija i procesiranja socijalnih informacija u kliničkim uzorcima, predlažu se postupci za moguća poboljšanja ovog mjernog instrumenta.

Ključne riječi
Test očiju, teorija uma, empatija, aleksitimija© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com