Klinička psihologija, 10 (2017), 1-2, 23-34


Izvorni znanstveni članak

Autentičnost kao prediktor mentalnog zdravlja


Djurdja Grijak - Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Univerzitet u Novom Sadu, Zrenjanin, Srbija

https://doi.org/10.21465/2017-KP-1-2-0002

Puni tekst (engleski, str.23-34).pdf


Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti odnos između autentičnosti i mentalnog zdravlja na uzorku od 706 studenata. Rezultati su pokazali da su sve subskale Skale autentičnosti (autentični život, prihvaćanje vanjskog utjecaja i samootuđenje) korelirane sa svim skalama i subskalama na MHI-38 (skala psihološki distres – subskale tjeskoba, depresija, gubitak kontrole ponašanja/emocionalne kontrole; skala psihička dobrobit - ukupni pozitivni afekt, emocionalne veze i zadovoljstvo životom; i ukupni indeks mentalnog zdravlja). Hijerarhijska regresijska analiza je pokazala da su svi čimbenici autentičnosti zajedno statistički značajni prediktori psihološkog distresa, psihičke dobrobiti i ukupnog mentalnog zdravlja indeksa. Potvrda da je autentičnost povezana s mentalnim zdravljem i da mu značajno doprinosi dobar je primjer kako klasične perspektive u psihološkom savjetovanju mogu postaviti daljnje smjernice istraživanja u okviru psihologije ličnosti.

Ključne riječi
autentičnost, mentalno zdravlje, studenti© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com