Klinička psihologija, 14 (2021), 1-2, 41-52


Izvorni znanstveni članak

Čestina uporabe psihodijagnostičkih sredstava kliničkih psihologa u Republici Hrvatskoj 2020. godine


Krunoslav Matešić - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
Andreja Bogdan - Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A, 10 000 Zagreb

https://doi.org/10.21465/2021-KP-1-2-0013

Puni tekst (hrvatski, str.41-52).pdf


Sažetak
U članku se obrađuju podaci o primjeni psihodijagnostičkih sredstava kliničkih psihologa u Republici Hrvatskoj koji su prikupljeni u sklopu međunarodnog istraživnaja koje je organizirao Board of Assessment EFPA-e 2020. godine. Anketa je bila poslana internetski na 3669 adresa članova/ica Hrvatske psihološke komore. Odgovorilo je 9 kolega i 118 kolegica kliničkih psihologa/inja. U 9 slučajeva nije bio naveden ni jedan test pa je u završnu obradu ušlo 118 cjelovitih odgovora. Ovo je treće anketiranje na istu temu u kojemu su sudjelovali i hrvatski psiholozi pa je učinjena i djelomična usporedba s rezultatima najčešće korištenih testova iz prethodnih dvaju istraživanja. U članku se dotiču i neka pitanja o uporabi psihodijagnostičkih sredstava u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi
psihodijagnostička sredstva, klinički psiholozi, uporaba psiholoških testova, EFPA- Povjerenstvo za pocjenu© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com