Klinička psihologija, 15 (2022), 1-2, 7-14


Prethodno priopćenje

Primjena hrvatske verzije Wechslerova testa inteligencije za odrasle – WAIS-a-IV kod pacijenata na rehabilitaciji nakon teške traumatske ozljede mozga


Dubravko Tršinski - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Žarko Bakran - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Ivan Dubroja - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0001

Puni tekst (hrvatski, str.7-14).pdf


Sažetak
Primijeniti WAIS-IV-HR kod skupine osoba s traumatskom ozljedom mozga i međusobno usporediti rezultate subtestova i kompozitnih indeksa, glavni je cilj ovog rada. Drugi je cilj ispitati povezanost rezultata na WAIS-u-IV-HR s mjerom funkcionalnih ishoda, mjerom težine ozljede, drugim neuropsihološkim testovima te demografskim pokazateljima. WAIS-IV-HR primijenili smo kod 22 sudionika na završetku bolničke rehabi- litacije nakon teške traumatske ozljede mozga, od čega 20 muškaraca, u prosjeku 6 mjeseci nakon ozljede. Također smo primijenili i mjeru funkcionalne neovisnosti FIM® te hrvatsku modifikaciju Reyeva testa pamće- nja liste riječi AVLT i Test utiranja puta TMT-B. Sudionici su imali prosječno 12,2 godine školovanja, a prosječna je dob bila 34 godine. Svi su zadobili tešku traumatsku ozljedu mozga mjereno duljinom posttraumatske amnezije (PTA), pri čemu je prosječna PTA bila 9 tjedana. Usporedbom prosječnih rezultata na četiri osnovna indeksa vidimo da su najniži rezultati na Indeksu brzine obrade informacija (M = 78,4; SD = 10,54) zatim na Indeksu verbalnog shvaćanja (M = 83,4; SD = 13,57), pa na Indeksu radnog pamćenja (M = 92,2; SD = 13,95), a najviši su bili prosječni rezultati na Indeksu perceptivnog rasuđivanja (M = 93,6; SD = 14,69). Najviše kore- lacije težine ozljede mjerene duljinom PTA bile su s Indeksom perceptivnog rasuđivanja (r = -0,57; p = 0,006) i Indeksom brzine obrade informacija (r = -0,55; p = 0,009). Rezultati na WAIS-u povezani su i s funkcional- nim oporavkom na kraju rehabilitacije, pri čemu je Indeks perceptivnog rasuđivanja povezan s kognitivnim dijelom FIM-a (r = 0,46; p = 0,03), dok je brzina obrade informacija povezana s motoričkom podljestvicom FIM-a (r = 0,44; p = 0,04). Rezultati na WAIS-u također su pokazali i umjereno visoku korelaciju s razinom obrazovanja. Povezanost uratka na WAIS-u-IV-HR s obrazovanjem, a posebno Indeksa verbalnog shvaćanja, upućuje na potrebu daljnjih istraživanja s usporednom skupinom osoba bez traumatske ozljede mozga te nameće oprez u kliničkoj interpretaciji rezultata.

Ključne riječi
traumatska ozljeda mozga, WAIS-IV-HR, neuropsihološka procjena, FIM© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com