Clinical Psychology, Vol. 14, 2021


Book review

Danijel Crnković i suradnici

Muzikoterapija – umjetnost glazbe kroz umijeće liječenja


Mirna Sabljar - Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Osijek

DOI: 10.21465/2021-KP-1-2-0004

Fulltext (croatian).pdf© Naklada Slap, with you since 1985. All rights reserved.
Kontakt: Head office

NAKLADA SLAP d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Branch office

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com