Clinical Psychology 15 (2022), 1-2


Table of contents Full text
Primjena hrvatske verzije Wechslerova testa inteligencije za odrasle – WAIS-a-IV kod pacijenata na rehabilitaciji nakon teške traumatske ozljede mozga (page 1- 8 ) croatianpdf
Application of the Croatian version of the Wechsler intelligence test for adults - WAIS-IV in rehabilitation patients after severe traumatic brain injury (page 1- 8 )
Dubravko Tršinski, Žarko Bakran, Ivan Dubroja
Preliminary Communication
Model pružanja psihosocijalne podrške osobama izbjeglim iz Ukrajine (page 1- 11 ) croatianpdf
A model of providing psychosocial support to the refugees from Ukraine (page 1- 11 )
Višnja Majsec Sobota
Report
Lidija Arambašić: Svemoć i nemoć komunikacijskog procesa - Priča o zelenom kvadratu i žutom šesterokutu (page 1- 2 ) croatianpdf
Siniša Brlas
Book review
Vlado Jukić, Miro Jakovljević: Norman Sartorius, razgovori, misli, djela (page 1- 3 ) croatianpdf
Krunoslav Matešić
Book review
Dennis Greenberger, Christine A. Padesky: Razum iznad osjećaja - Promijenite svoje osjećaje mijenjajući način razmišljanja (page 1- 3 ) croatianpdf
Barica Urh
Book review
T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru (urednice), Snježana Čukljek (urednica hrvatskog izdanja): NANDA International, Inc., Sestrinske dijagnoze, Definicija i klasifikacija 2018 – 2020, Prijevod 11. izdanja (page 1- 2 ) croatianpdf
Biljana Kurtović
Book review
Kate Swinburn, Gillian Porter, David Howard, Jelena Kuvač Kraljević, Karolina Lice, Ana Matić: Sveobuhvatni test za procjenu afazije CAT-HR (page 1- 2 ) croatianpdf
Nikolina Runje
Test review
Psihologija ovisnosti u interdisciplinarnom kontekstu borbe protiv ovisnosti i proaktivne skrbi o mentalnom zdravlju (page 1- 4 ) croatianpdf
Siniša Brlas
Report
Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal, Jon Kabat-Zinn: Mindfulness u suočavanju s depresijom (page 1- 2 ) croatianpdf
Barica Urh
Book review
Elizabeth O. Lichtenberger, Alan S. Kufman: Osnove procjenjivanja WAIS-om-IV, prijevod 2. izdanja (page 1- 5 ) croatianpdf
Iva Žegura
Book review
Susan Edwards, Carolyn Letts, Indra Sinka, Jelena Kuvač Kraljević, Lana Kologranić Belić, Gordana Hržica, Melita Kovačević: Nove Reynell razvojne jezične ljestvice (page 1- 3 ) croatianpdf
Nikolina Runje
Test review
Dalibor Karlović, Vjekoslav Peitl, Ante Silić (ur.): Poremećaji raspoloženja (page 1- 3 ) croatianpdf
Tena Velki
Book review

© Naklada Slap, with you since 1985. All rights reserved.
Kontakt: Head office

NAKLADA SLAP d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Branch office

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com