Clinical Psychology 14 (2021), 1-2, 67-70


Book review


Danijel Crnković i sur.: Muzikoterapija – umjetnost glazbe kroz umijeće liječenja


Mirna Sabljar - Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Osijek

Fulltext (croatian, pages 67-70).pdf© Naklada Slap, with you since 1985. All rights reserved.
Kontakt: Head office

NAKLADA SLAP d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Branch office

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com